Skip to content

Паспорт бази стажування лікарів-інтернів бланк

Скачать паспорт бази стажування лікарів-інтернів бланк djvu

Звіт складається самостійно лікарем-інтерном, заслуховується безпосереднім керівником лікаря-інтерна та його колегами і затверджується керівником бази стажування. В характеристиці лікаря-інтерна дається оцінка повноти та якості виконання індивідуального навчального плану.

Характеристика затверджується керівником бази стажування та надається на кафедру сімейної медицини ВНМЗ. Контрольні заходи. З метою перевірки засвоєння лікарями-інтернами розділів навчальної програми, оволодіння відповідними практичними навиками проводиться скрізний контроль на базі стажування.

ПАСПОРТ бази стажування лікарів-інтернів. 1. Назва вищого медичного навчального закладу _ _. 2. _ 3. _ _4. _  АНКЕТА ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА. 1. Тип лікувальної установи, в якій Ви проходите інтернатуру: (підкреслити.) - міська стомат.

п-ка; - стомат. відд. багатопрофільної п-ки. Паспорт бази стажування лікарів-інтернів. ТЕМА1. «Медично-соціальні та епідеміологічні питання в урології».  Обласне управління охорони здоров’я державної адміністрації: разом з деканатом інтернатури вищого закладу освіти здійснює добір і затверджує перелік баз стажування і персональний склад керівників лікарів-інтернів на базах стажування; - планує заходи щодо удосконалення рівня підготовки спеціалістів в інтернатурі на навчальний рік і контролює їх виконання; - тиражує і направляє на бази стажування навчальні плани і програми, навчально-методичні матеріали та необхідну документацію (бланки.

Керівник лікарів-інтернів на базі стажування призначається наказом управління охорони здоров'я за погодженням з деканатом (відділом) інтернатури вищого навчального закладу з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідувач профільного відділення) з розрахунку на одного керівника не більше ніж 7 лікарів-інтернів (пп. Положення N ). Відповідно до п. Положення N оплата за керівництво підготовкою лікарів-інтернів здійснюється їх керівникам за час роботи на базах стажування згідно з чинним законодавством, а саме Положенням про проведення практ.

Тип: Методичні рекомендації; Size: Mb.; Методичні рекомендації складено: за ред проф. Дубініної В. Г, проф. Волошиної О. Б. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, ЛИСТ, від р.

N / Электронная библиотека» Медицина» Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування. Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування. Одеса Затверджую.  Після закінчення інтернатури випускникам присвоюється кваліфікація лікаря-радіолога.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка радіологів в інтернатурі проводиться за навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури. Йти до Зміна бази стажування лікаря-інтерна. Запитання. Доброго дня! Я закінчила медичний університет у місті Києві у цьому році.

Навчалася на бюджеті, факультет педіатрія, розподілена сімейним лікарем в дитячу поліклініку м Чернігів. Сама є корінною киянкою, п'ять років перебуваю у шлюбі, чоловік має вищу освіту працевлаштований за спеціальністю і працює на керівній посаді протягом десяти років. Разом з чоловіком постійно доглядаємо за його пристарілою, хворою бабусею (р.н.) Їхати в інше місто я не можу, не можу покинути свою сім'ю.

Знаю, що за законом, не маю підстав для пер.