Skip to content

Акт списання профспілкових коштів зразок

Скачать акт списання профспілкових коштів зразок doc

Материальные ценности могут быть списаны не только на основании акта. При составлении документа можно воспользоваться типовым образцом акта списания. Информация для осуществления проводки берется из акта списания материалов.

При признании материалов списанными, то есть, после составления акта списания материалов, бухгалтер организации должен сделать следующие проводки:. В правом верхнем углу акта проставляется гриф утверждения документа руководителем предприятия.

Пам’ятка голові (профорганізатору) та скарбнику профкомуНа початку поточного (кожного) року або в кінціминулого року насамперед є складання кошторису. Кошторис затверджується на загальних зб. Сайт профсоюзной организации МАОУ "Вотланская ООШ". Акт на списание израсходованных средств». Меню сайта. Главная страница.

Основные документы. Фотоальбомы. Социальный паспорт о Статистический отчет.  Образец заявления. Ведомость, смета. Акт на списание изра Аликовская районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ. Памятка члену профсоюза. Охрана труда. Правила. Могут предоставляться и прочие документы, подтверждающие расходы, оформленные в соответствии с законодательством РФ (бланки строгой отчетности). При проведении какого-либо мероприятия составляется смета расходов, которая затем предоставляется в ГК Профсоюза с авансовым отчетом.  Образец заполнения акта обследования.

При этом в ГК Профсоюза необходимо предоставить следующие сведения о получателе материальной помощи: Фамилия, Имя, Отчество; - дата рождения получателя; - место прописки; - паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи); - ИНН (при его наличии); - номер страхового пенсионного свидетельства. 3 Складання актів списання коштів, використаних профкомом на проведення заходів. щомісячно. 2. Оформляти акти списання коштів, використаних профкомом на проведення заходів, перевіряти наявність заяв протоколів на матеріальну допомогу.  Приклади актів списання.

А К Т РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ первинної профспілкової організації ЗОШ №22 на списання канцтоварів. Комісія у складі: Голова комісії: Іванова В.І. – вчитель ЗОШ №22, члени комісії: Миронова В.Ф.

– вчитель ЗОШ №22, Ромова Г.М. – бухгалтер ЗОШ №22 склали цей акт у тому, що профспілковим комітетом для ведення ділової документації придбано канцтоварів на суму 65,00 грн.: папір для ксероксу 1 пачка 37,00 грн.

файли 1 пачка 28,00 грн. Також в цьому акті вказують дату складання, номер акту списання, кількість списаних одиниць, суму кожної одиниці окремо та загальну кількість коштів. В кінці акту списання всі учасники перевірки мають поставити свої підписи.

Бланк акту списання за формою № затверджено наказом Державного казначейства України № від «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання». Скачати бланк акту: Бланк акту списання форма у форматі MS Word .doc).  Зразок / приклад заповнення акту списання (форма ) у форматі MS Word .doc). Схожі аналоги: Типова форма ОЗ-3 (бюджет) бланк та зразок. Акт списання основних засобів. Категорії. У первинній профспілковій організації - профспілковий комітет і ревізійна комісія;   Кошти первинної профспілкової організації, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим профспілковими зборами (конференцією).  Первинна профспілкова організація є юридичною особою, має печатку, штамп установленого зразка, бланки, рахунок в банку.  Для організації святкових заходів(придбання подарунків, організація фуршетів) Витяг з протоколу Кошторис витрат Рахунок Накладна Акт списання.

Робота комісії соціального страхування. (Найменування профспілкової організації). на списання витрачених коштів. Комісія у складі _4__ осіб: Голова комісії _. Члени комісії _. склали цей акт в тому, що на проведення заходу _.

Короткий опис статті: списання шин та акумуляторів акт на списання грошових коштів у профспілці зразок.

Зразок. Акт на списання основних засобів. Форма № оз-3 (постанова держкомстату срср від № ) Новини бізнесу Мер Иннопол. Джерело: акт на списання грошових коштів у профспілці зразок — Керівництва, Інструкції, Бланки. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 57 міста Миколаєва Миколаївської міської ради АКТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ Первинної профспілкової організації ЗОШ № 57 На списання коштів, отриманих на святкування від20р.

Комісія у складі: голова комісії /вказувати прізвище, ім'я та по-батькові всіх членів комісії/ членів комісії.