Skip to content

Акт списання єдиного квитка

Скачать акт списання єдиного квитка djvu

Оцените документ: Скачать Акт списання бесплатно. Наши контакты. Главная Реклама на квитке Форум Контакты. Наказ про списання Скачать бесплатно: Скачать Акт списання Оцените документ: Продлить подписку Invalid Input. Акт-требование на замену дополнительный отпуск материалов используется для учета єдиного материалов свыше установленного лимита списання при акт материалов и является основой для списания материалов со склада.

В цілях оформити списання інструментів, спецодягу, запобіжних засобів тощо після завершення строку носки, котрі зношені, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, використовується акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма МШ-8). Основні вимоги до використання, форму даного документу затверджено Міністерством статистики України у формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» номер сто сорок п’ять від двадцять другого травня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

До основних. Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), що є власністю підприємства, з часом можуть прийти в непридатність і повинні бути списані. Причиною списання може стати псування, закінчення терміну прида. Використані квитки підлягають списанню і знищенню за актом, який зберігається у навчальному закладі 3 роки. Відповідальність за зберігання бланків Єдиного квитка, правильне їх оформлення і видачу покладається на керівників дитячих будинків, шкіл-інтернатів, інших навчально-виховних і навчальних закладів.

Єдиний квиток видається на 5 років на час перебування вихованців, учнів, студентів у даному закладі. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти України від 19 червня р. N Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня р.

за N / Связанные документы: Скачать бесплатно: Акт списання матеріальних цінностей. Скачать бесплатно: Наказ про списання. Скачать бесплатно: Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них. Скачать бесплатно: Приказ о списании. Акт списання Акт списания. Скачать Акт списання бесплатно. ТОВ «_». Код _.  Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп.

Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности. ‎ Наталья Григорьевна. Зразок бланку (форма шаблону) Акту списання зіпсованих бланків: Образец бланка (форма шаблона) Акта списания испорченных бланков: Додаток 14 до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія. ЗАТВЕРДЖУЮ _ (посада) _ (підпис, прізвище, ініціали).

___ _ 20__ року. АКТ списання зіпсованих бланків. за _ 20__ року (місяць). N. Найменування бланка. Товарно-матеріальні цінності – це активи, що належать підприємству і використовуються в ході діяльності. До цих активів відносяться: Сировина і матеріали; Незавершене виробництво; Запаси; Товари. У разі, коли товарно-матеріальні цінності застарівають, псуються, тобто стають непридатними для подальшого використання, вони підлягають списанню.

Списання відбувається шляхом оформлення акта про списання ТМЦ. Цей документ вказує, які саме ТМЦ не підходять для подальшої роботи.

Що потрібно зробити перед початком процедури списання. Щоб визначити які саме товарно-матеріальні цінності підлягають списанн.

Якщо єдиний квиток був загублений: перегляд заяви опікуна та оголошення в газеті; - оформлення акту на списання єдиного квитка; - оформлення клопотання на головне управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації; - отримання квитка головним спеціалістом з охорони дитинства відділу освіти виконавчого комітету Канівської міської ради в головному управлінні освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації; - видача єдиного квитка опікуну/соціальному педагогу школи, де навчається.

АКТ – документ, складений декількома особами, що підтверджує встановлені факти або події (Додаток 9). Акти складають при ревізії підприємства або окремих посадових осіб, при виявленні дефектів, недостачі, при передаванні-прийманні справ, при проведенні випробувань нових виробів і зразків, при прийомі закінчених об'єктів, при обстеженні, здаванні документів на знищення, на списання господарського інвентарю, устаткування, інструментів, при нещасних випадках тощо.  Комерційні акти, що встановлюють факти ушкодження, псування або недостачі вантажу чи інших порушень правил транспортування, складають на типографському бланку-зразку, заповнюють без виправлень, підчищень, закреслень.