Skip to content

Акт розслідування хронічного професійного захворювання форма п-4 приклад

Скачать акт розслідування хронічного професійного захворювання форма п-4 приклад rtf

Если ктото намерен достичь просветления какой способ практики будет для него наилучшим Самый существенны Додаток 4 до Порядку.

Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ. Форма П ЗАТВЕРДЖУЮ _ (посада санітарного лікаря) _ _ (підпис) (ініціали та прізвище) ____ _ 20__ р.

М. П. АКТ розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання. 1. Дата складення ___ _ 20__ р. 2. Місце складення _район, місто, село). 3. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ _ _. Комісія дає гігієнічну оцінку умовам праці хворого, складає акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4, в якому пропонуються заходи щодо нормалізації умов праці, а також за- значаються особи, які не виконали відповідних вимог законодавства про охорону праці і про забезпечення санітарного та епідеміологічного бла- гополуччя населення.

Акт за формою П-4 затверджує головний державний санітарний лі- кар області (міста, району), МВС, Міноборони або інших відомств. Він складається у шести примірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування та. АКТ розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання.

Buhgalter.  Поділіться з друзями - підтримайте проект. Додаток 17 до Порядку. Форма П ЗАТВЕРДЖУЮ _ (посада санітарного лікаря) _ _ (підпис) (ініціали та прізвище) ____ _ 20__ р. М. П. АКТ розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання. 1. Дата складення ___ _ 20__ р. 2. Місце складення _район, місто, село). слідування хронічного професійного захворювання за формою П-4, в якому пропонуються заходи з нормалізації умов праці, а також зазнача- ються особи, які не виконали відповідних вимог законодавства про охо- рону праці і про забезпечення санітарного та епідеміологічного благопо- луччя населення.

Акт за формою П-4 затверджує головний державний санітарний лі- кар області (міста, району).  Примірник акта форми П-4 надсилається також установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, для аналізу і контролю за виконанням заходів. На підставі цього акта склада- ється карта форми П-5, яка зберігається протягом 45 років у цій установі та МОЗ. · скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (далі - акт форми П-4) в шести примірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування; В акті П-4 вказуються заходи щодо запобігання розвиткові професійного захворювання та забезпечення нормалізації умов праці, а також встановлюються особи, які не виконали відповідні вимоги законодавства про охорону праці і про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

У разі коли інші члени комісії відмовляються підписати акт форми П-4, складається відповідний акт, який є невід'ємною частиною акта. Test your JavaScript, CSS, HTML or CoffeeScript online with JSFiddle code editor. FAQ. Гарантии. Форма заказа работы. Узнать цену дипломной или курсовой. Акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання.

Вид материала. Документы. Подобный материал  1. Дата складення ___ _ 20__ р. 2. Місце складення _район, місто, село). 3. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ _ _. 4. Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Розслідування нещасних випадків [94]. Корисні програми [70]. Цивільний захист [].  Утверждена новая форма многостраничного акта проверки инспекторами труда.

Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна. Дякую.