Skip to content

Акт контрольного огляду газового господарства

Скачать акт контрольного огляду газового господарства PDF

Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных предприятий и акт бытового обслуживания населения производственного огляду.

Расписка абонентов в получении устного инструктажа и инструкций по газовому пользованию газовыми приборами: Геометрический объем господарства з ер вуара, м 3 Завод- и зготовитель Заводской номер резервуара Дата изготов л ени я Регистрац и онный номер Дата регистра ц ии Разрешенное рабочее давление, МП а Прочие сведения по необходимости Тех н ическая характеристика оборудования контрольный установки.

Фізико-хімічні властивості природного газаОпасние властивості газаУсловія для вибуху газа.Осушка газу. (Очищення газу). Походження газаМетоди виявлення витоків неодорованого газаГореніе газаГазопроводы.Техническое обслуговування. Встановлена в газових колодязях арматура (засувки, крани і компенсатори) не рідше 1 разу на рік повинна піддаватися ретельному огляду і перевірці.

При цьому виконують такі роботи: 1) Очищають колодязі і арматуру від бруду і нальотів корозії  Інструкції повинні містити вимоги по пожежній безпеці на об'єктах газового господарства. Відповідальним за загальне полягання безпеки праці в газовому господарстві є керівник підприємства. Працівники всіх професій, зайняті експлуатацією систем газопостачання, повинні проходити наступні спеціальні інструктажі по безпеці праці: ввідний; первинний на робочому місці; повторний; позаплановий; поточний.

Введення в експлуатацію газового господарства міст, селищ, сільсь-ких населених пунктів, сільськогосподарських і комунальних підприємств, підприємств суспільного призначення й побутового обслуговування насе-лення дозволяється при наявності акта приймання об'єкта, технологічних схем газопроводів, інструкцій і експлуатаційної документації по безпеч-ному користуванню газом, плану ліквідації можливих аварій, документів про навчання й перевірку знань інженерно-технічних працівників і робот-ників, що обслуговують газове господарство, а.  Після підписання й затвердження в установленому порядку акту приймання, огляду й контрольного опресування системи об'єкти можуть бути введені в експлуатацію.

Один экземпляр согласованного проекта в качестве контрольного передается газовому хозяйству. (Измененная редакция, Изм. № 1).  При этом акты проверок должны незамедлительно представляться предприятию газового хозяйства и жилищно-эксплуатационной организации для принятия мер по отключению газовых приборов.

В домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, повторные проверки, прочистки дымоотводящих устройств и вентиляционных каналов могут производиться домовладельцами.

При проведенні технічного огляду газового господарства підприємства інспектор державного нагляду перевіряє: наявність витоків газу з обладнання та трубопроводів; — стан приладів контролю та захисту газового обладнання; — технічний стан запірних пристроїв; — стан настінних покажчиків і орієнтирів підземних газових споруд; — якість фарбування газопроводів і обладнання; — справність і правильність розташування оголовків димоходів і вентканалів з урахуванням зони вітрового підпору; — справність ущільнення відгалужень підземних комунікацій до підвалів будинків.

Експлуатаційні спеціалізовані підприємства газового господарства (надалі — СПГГ) несуть відповідальність за якісне виконання робіт із технічного обслуговування і ремонту газового обладнання та газопроводів, а також своєчасне виконання заявок на усунення несправностей у системах газопостачання. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.  Для можливості огляду стиків з’єднань поліетиленового газопроводу з сталевою вставкою довжина шурфу повинна бути 1,5 — 2 м.

Відкриття шурфів може виконуватися з допомогою механізмів або вручну. 08 апреля в - Акт контрольного огляду газового господарства – план дії для керівника.  Акт, складений за результатами таких оглядів, стає планом дії та дороговказом для керівника підприємства.

Довідка Згідно п «Правил безпеки систем газопостачання України», контрольний огляд газового господарства підприємства повинен проводитись не рідше двох разів на рік. Огляд проводиться комісією, призначеною керівником підприємства. До списку новин Вперед Назад. +5. Акт приймання газового обладнання. +6. Акт про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв. +7. План локалізації і ліквідації можливих аварійних ситуацій, складений відповідно до вимог розділу 6 цих Правил.

+8. Акти про виконання робіт з герметизації вводів інженерних підземних комунікацій.  Як часто повинен проводитися контрольний огляд газового господарства комісією підприємства? 1. Не рідше 1 разу на рік.  Контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматизації, сигналізації і захисту. Якими документами визначається об'єм і періодичність робіт по технічному огляду, обслуговуванню і ремонту засобів вимірювання, контролю, автоматики і сигналізації?

+1. Стандартами.